• Onderzoek naar regionale samenwerking

Onderzoek naar regionale samenwerking

Wat werkt belemmerend en wat juist bevorderend bij regionale samenwerking? Op persoonlijke titel heeft Doetina van Kelle, bestuursvoorzitter van Stichting Markland College, onderzoek gedaan naar het proces van het al dan niet komen tot samenwerking bij bestuurders in het vo.

Het onderzoek belicht het perspectief van kleine schoolbesturen op bestuurlijke samenwerking in de eigen regio en doet aanbevelingen om deze samenwerking te ondersteunen en te bevorderen.

Luisteren naar bestuurders
Misschien wel de voornaamste aanbeveling is om goed naar de doelgroep op wie de verschillende beleidsmaatregelen gericht zijn te luisteren en dit zo open en onbevangen mogelijk te doen, zonder gelijk te willen adviseren.

Andere aanbevelingen zijn: om bestuurders in een regio niet alleen maar gezamenlijk als groep te benaderen over de gewenste samenwerking en om Raden van Toezicht bij dit vraagstuk als een vergelijkbare doelgroep als de bestuurders te zien en hen eveneens in een vroeg stadium volledig bij het onderwerp te betrekken.

(Bron: VO-Raad: Doetina van Kelle publiceert onderzoek naar regionale samenwerking, 12 dec 2020)