• Carrière switch! Heb je een universitaire master en overweeg je een overstap naar het onderwijs

Carrière switch! Heb je een universitaire master en overweeg je een overstap naar het onderwijs

Met ingang van september 2021 biedt Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) voor een aantal vakken een opleiding aan voor het behalen van een 1e graads bevoegdheid.

Hiermee ben je bevoegd om les te geven aan de bovenbouw van havo en vwo. Je bent direct ook bevoegd voor het 2e graads lesgebied; onderbouw van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Of dit voor jou mogelijk is, is afhankelijk van het vak waarin je bent afgestudeerd.

Wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn voor dit scholingstraject wordt uitgelegd in een online voorlichtingsbijeenkomst op 11 mei, met veel ruimte voor het stellen vragen en uitwisseling van ervaringen.
Dus heb je een universitaire master en overweeg je een overstap naar het onderwijs, schrijf je dan in.

Aanmelden voor deze online voorlichtingsbijeenkomst is gratis.

De voorlichtingsbijeenkomst is digitaal met een live-stream
Datum: 11 mei 2021
Tijd: 19.00 tot 20.00 uur