• Doetina van Kelle treedt toe tot het Algemeen Bestuur VO-raad

Doetina van Kelle treedt toe tot het Algemeen Bestuur VO-raad

Op 3 juni jl. is de bestuursvoorzitter van Stichting Markland College, mevr. drs. Doetina van Kelle MBA, toegetreden tot het algemeen bestuur van de VO-raad.

De VO-raad is een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast bevordert de VO-raad de kwaliteit van het onderwijs door schoolbestuurders en schoolleiders te faciliteren bij het vervullen van hun taak. De VO-raad vertegenwoordigt vrijwel alle schoolbesturen in Nederland en voert overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden.

De aanstelling van mevrouw van Kelle is voor Stichting Markland College, het Markland College Zevenbergen en het Markland College Oudenbosch ontzettend mooi nieuws. Ze is op deze manier op zeer directe wijze verbonden met de beleidsvorming in het voortgezet onderwijs. Door haar positie zal ze de specifieke kenmerken en behoeften van kleine besturen met het type scholen van onze stichting goed voor het voetlicht kunnen brengen.