• Identiteit
  • Identiteit
  • Identiteit

Identiteit

Onze scholen en hun voorlopers zijn geworteld in een katholieke onderwijstraditie.

Wij erkennen en waarderen deze traditie en handelen daar naar. Wij respecteren ook andere godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen: iedereen is welkom op onze scholen.

Regelmatig verdiepen we ons in de vraag welke waarden wij van wezenlijk belang vinden om uit te dragen. Identiteitsontwikkeling hoort hier bij en is een zoektocht naar het mens zijn in deze tijd.