• Het Markland College is...
  • Het Markland College is...

Het Markland College is...

Binnen onze scholen zijn mogelijkheden voor werk die aansluiten bij de ambities en kwaliteiten van onderwijzend personeel, onderwijsondersteunend personeel, stagiaires en vrijwilligers.

Bij het werken op onze scholen staat een optimale afstemming tussen individuele en algemeen organisatorische doelstellingen centraal. Werk moet aansluiten bij de kwaliteiten en verantwoordelijkheden van medewerkers. Zo kan optimale ontplooiing van het individu bereikt worden. Functioneren en welbevinden van medewerkers vinden we zeer belangrijk. De fysieke en mentale belasting dienen in evenwicht te zijn met de persoonlijke behoeften en mogelijkheden.

Spreekt het Markland College u aan, stuur dan uw sollicitatiebrief en cv per mail naar personeelszaken: personeelszaken@markland.nl.