• Stages, opleiding en begeleiding
 • Stages, opleiding en begeleiding
 • Stages, opleiding en begeleiding

Stages, opleiding en begeleiding

Ben jij ook benieuwd of het docentschap wat voor jou is? Op het Markland Oudenbosch en het Markland Zevenbergen laten wij je graag kennismaken met ons mooie vak dat voortdurend in beweging is en nooit één dag hetzelfde.

Professionalisering betekent voor ons: het goed begeleiden van toekomstige docenten. We zijn stagescholen waar docenten in spe in een prettige, informele werkomgeving het beroep van leraar in de praktijk leren.

Onze scholen hebben een aantal opleidingsdocenten en werkplekbegeleiders. Zij nemen zelf ook deel aan diverse scholingscursussen om jou goed te kunnen begeleiden.


Wat kun je van ons verwachten?

Markland Oudenbosch

 • Er is een startbijeenkomst voor de eerstejaarsstudenten. Tijdens deze bijeenkomst wordt gesproken over eisen, verwachtingen, mogelijkheden, rechten en plichten en vindt een kennismaking plaats met onze school.
 • Er is tevens een bijeenkomst met rondleiding en cursus hoe studenten hun eerste lessen vorm dienen te geven.
 • Er wordt een maandelijkse intervisie aangeboden.
 • Er vinden workshops plaats gedurende het schooljaar.
 • De opleidingsdocent koppelt je aan de werkplekbegeleider en zorgt voor een goede introductie bij je tijdelijke collega's.
 • Intensieve coaching door contactdocent, werkplekbegeleider en opleidingsdocent.
 • Wekelijks houdt de werkplekbegeleider een voor- en nabespreking van lesactiviteiten. Dit gebeurt aan de hand van de competentiekaart gericht op verandering en verbetering.
Markland Zevenbergen
 • Er is een oriërenterend gesprek met alle studenten. Hierin wordt gesproken over eisen, verwachtingen, mogelijkheden, rechten en plichten en vindt een kennismaking plaats met onze school. Let op: Het Markland Zevenbergen heeft geen stageplaatsen voor eerstejaarsstudenten.
 • De opleidingsdocent koppelt je aan de werkplekbegeleider en zorgt voor een goede introductie bij je tijdelijke collega's.
 • Intensieve coaching door contactdocent, werkplekbegeleider en opleidingsdocent.
 • Wekelijks houdt de werkplekbegeleider een voor- en nabespreking van lesactiviteiten. Dit gebeurt aan de hand van de competentiekaart gericht op verandering en verbetering.
Wat verwachten wij van jou?
 • Passie voor het vak en het beroep van de leraar.
 • Goed kunnen omgaan met en je kunnen inleven in de wereld van jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar.
 • Eigen inbreng en initiatief.
 • Open, lerende en proactieve houding.
 • Goede contactuele eigenschappen.
 • Medeverantwoordelijkheid.
 • Goede uiterlijke verzorging en goede verzorging van werk.
 • Een goed werkplan.
 • Deelname aan en gebruikmaking van mediatheek, OLC, ICT en cultuurprogramma.