• Tevredenheidsonderzoeken 2017: mooie resultaten!

Tevredenheidsonderzoeken 2017: mooie resultaten!

Infokracht juni 2017

De tevredenheidsonderzoeken ouders en leerlingen zijn achter de rug. Om de sociale veiligheid van de leerlingen te meten zijn er dit jaar tevredenheidsonderzoeken afgenomen in de brugklas, klas 3 en in de eindexamenklassen. Op die manier krijgt men een representatief en actueel beeld van de sociale veiligheid op onze scholen.

Onze ouders van klas 3 (dat gebeurt jaarlijks) waren uitgenodigd om een tevredenheidsonderzoek in te vullen. Veel ouders van klas 3 hiervan gebruikgemaakt. We mogen tevreden zijn met de deelnemerspercentages van 36% (Oudenbosch) en 35% (Zevenbergen). Landelijk heeft 29% de enquête ingevuld.

Op de website van het Markland College Oudenbosch en de website van het  Markland College Zevenbergen kunt u de resultaten precies bekijken: onder Kwaliteit kunt u Scholen op de kaart aanklikken en dan gaat het om de volgende indicatoren: tevredenheid leerlingen, tevredenheid ouders, schoolklimaat en veiligheid. Wij zien op beide scholen mooie cijfers! En dit geldt zowel voor de tevredenheid leerlingen, schoolklimaat en veiligheid als de tevredenheid ouders! In september 2017 volgt de landelijke vergelijking, maar wij weten nu al dat beide scholen moeiteloos kunnen tippen aan de landelijke cijfers.

Hieronder volgen de gegevens per school en per opleiding. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer J. Buijs, kwaliteitsmedewerker: jj.buijs@markland.nl

>Tevredenheidsonderzoeken: de resultaten