• Zomerschool bij het Markland College

Zomerschool bij het Markland College

Infokracht juni 2017

In samenwerking met Lyceo bieden het Markland College Oudenbosch en het Markland College Zevenbergen dit jaar de zomerschool aan voor de leerlingen van de klassen 3 mavo, 4 havo en 4 en 5 vwo, die in deze klassen doubleren, doordat ze op basis van één criterium niet direct toelaatbaar zijn tot het volgende leerjaar.

Van woensdag 12 juli t/m dinsdag 18 juli  kunnen de leerlingen bij het Markland College Oudenbosch en het Markland College Zevenbergen de opgelopen achterstanden wegwerken. Tijdens de binnenkort te houden overgangsvergaderingen wordt besloten welke leerlingen bevorderd zijn, welke doubleren en wie van deze laatste groep in aanmerking komt voor een kans in de zomerschool.

Bij de zomerschool kan een leerling één vak proberen te verbeteren en bij het in stemming brengen voor de zomerschool wordt voornamelijk gekeken naar de mogelijkheden, die de leerling heeft om het volgende schooljaar succesvol te kunnen volgen als hij/zij bevorderd wordt. Hierbij houden docenten en mentoren niet alleen rekening met de behaalde cijfers, maar ook met andere aspecten die schoolsucces kunnen beïnvloeden.

De zomerschool, waaraan de leerling gratis kan deelnemen, is een voorwaardelijk en vrijwillig traject. Aan het einde van de periode maakt de leerling een eindtoets, die door de eigen vakdocent is opgesteld. Op basis van het resultaat van deze toets wordt besloten of de leerling al dan niet wordt bevorderd.