• Raad van Toezicht
  • Raad van Toezicht
  • Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het College van Bestuur en staat deze met reflectie en/of advies terzijde.

De Raad van Toezicht bestaat uit dhr. S.P.A. Bus (voorzitter), mw. E.A.M.M. Bakker, dhr. R. Broere en dhr. J.J.S.M. de Lange.