• Raad van Toezicht
  • Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het College van Bestuur en staat deze met reflectie en/of advies terzijde.

De Raad van Toezicht bestaat uit mw. A.P.E. Baart MBA (voorzitter), mw. D.C.M. Rubbens, dhr. R. Broere, dhr. drs. A.P.H. van Loon en dhr. J.J.S.M. de Lange.