• College van Bestuur

College van Bestuur

Het College van Bestuur houdt zich bezig met beleidszaken op hoofdlijnen plus de evaluatie van uitvoering daarvan.

Voorzitter is mw. drs. D. van Kelle MBA.