•  Op weg naar 2020

Op weg naar 2020

'In dit schoolplan lees je wat onze ambities zijn voor de komende jaren. Ik zeg ‘onze’ ambities, want ...'; 'In dit schoolplan schetsen we onze koers, waar we op weg naar 2020 aan willen vasthouden en waar we ons willen verbeteren ... '.
Op de website van het Markland College Oudenbosch staat het Schoolplan 2016-2020 Markland College Oudenbosch; op de website van het Markland College Zevenbergen staat het Schoolplan 2016-2020 Markland College Zevenbergen.