•  MR, GMR, oudercommissies, leerlingenraad

MR, GMR, oudercommissies, leerlingenraad

Binnen het Markland College zijn er een MR Oudenbosch, een MR Zevenbergen en een GMR. Deze raden bestaan uit personeelsleden, leerlingen en ouders.
Tevens is er op elke school een actieve en betrokken oudercommissie en is er op beide scholen een leerlingenraad.