•  Mijn InSite

Mijn InSite

Op het werknemersportaal Mijn InSite kun je inloggen om je salarisspecificatie te bekijken en je persoonlijke gegevens in te zien, zoals we die hebben geregistreerd in het personeelsinformatiesysteem.
Ook kun je zelf wijzigingen in dit systeem aanbrengen zoals adreswijziging, enzovoort.
De voor jou geldende arbeidsvoorwaarden zijn te raadplegen met behulp van het webbased pakket RAP.