MR en GMR 2017-2018

Samenstelling Medezeggenschapsraad Markland College Oudenbosch schooljaar 2017-2018
personeel
Stijn Schoffelen (voorzitter MRO)
Jack Welten (vicevoorzitter, secretaris en penningmeester MRO, voorzitter en penningmeester GMR)
Rob Snels (lid MRO en lid GMR)
Arie Remmers
ouders
mevr. S. Van den Broeke
dhr. H. Venneman (aftredend, maar herkiesbaar)
leerlingen
Tim Aarssen
plus momenteel 1 vacature (verkiezingen volgen)

Samenstelling Medezeggenschapsraad Markland College Zevenbergen schooljaar 2017 - 2018:
personeel
Jeroen Sprangers (voorzitter MRZ en secretaris GMR)
Margreet Leijten (secretaris MRZ)
Martijn van Elzakker (tevens lid GMR)
Maarten van Vliet
ouders
dhr. M. Brouwer (lid MRZ en GMR)
mw. A. Veenstra
leerlingen
Stijn Goossens (lid MRZ en GMR)
Alysha de Moor