• Convenant Schoolveiligheid

Convenant Schoolveiligheid

Infokracht augustus/september 2017

Maandag 11 september is het Convenant Schoolveiligheid ondertekend door de burgemeesters van Halderberge en Moerdijk, het Openbaar Ministerie, het Markland College en de politie.
In dit convenant staan afspraken op hoofdlijnen over de verantwoordelijkheden op het gebied van schoolveiligheid tussen de verschillende partijen.

Het gaat om de veiligheid rond de school, op het schoolplein, het schoolgebouw, de sfeer, omgangsvormen en de zorg voor leerlingen. Om de veiligheid van leerlingen en medewerkers te waarborgen, zijn de scholen hiervoor als eerste verantwoordelijk. De scholen staan hier echter niet alleen in. De scholen en de partners (gemeenten, politie Zeeland-West-Brabant en OM) zijn gezamenlijk van mening dat een schoolveiligheidsplan bijdraagt aan het bereiken van een prettige en veilige leer- en werkomgeving. In het convenant zijn voor verschillende situaties (gedragsproblemen, schorsing, pestprotocol e.d.) handelingsprotocollen toegevoegd.

De leerlingen van het Markland College zijn overigens zeer tevreden over de veiligheid op hun school. Zij geven het Markland College Oudenbosch een 9,3 en het Markland College Zevenbergen een 9,4. Prachtige cijfers!

> Convenant Schoolveiligheid
> Ondertekening in beeld