Tevredenheidsonderzoeken ouder(s)/verzorger(s)

Elk schooljaar vragen wij aan de ouders van de leerlingen van klas 3 van het Markland College Oudenbosch en het Markland College Zevenbergen hun mening kenbaar te maken. Dit jaar gaan we aan alle ouders van beide scholen om hun mening vragen. De uitnodiging om aan dit oudertevredenheidsonderzoek deel te nemen zult u in de loop van de maand maart per e-mail ontvangen.

Wij hopen en rekenen erop dat zoveel mogelijk ouders hieraan deelnemen. Hoe meer ouders er deelnemen, hoe betrouwbaarder de resultaten. Het onderzoek neemt ongeveer 15 minuten in beslag. De resultaten worden besproken binnen de directie, de teams en de oudercommissies. Op deze manier hopen wij de organisatie, het onderwijs en de begeleiding nog beter te maken.

Hetzelfde vragen wij aan onze leerlingen van klas 1, klas 3 en onze eindexamenkandidaten. De resultaten leveren een schat aan gegevens op. Uiteindelijk komen de uitkomsten altijd weer ten goede aan onze leerlingen.

U heeft tot en met 30 april de gelegenheid om de enquête in te vullen.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met José Buijs, projectleider tevredenheidsonderzoeken: jj.buijs@markland.nl