• Bestuursverslag 2023 gepubliceerd

Bestuursverslag 2023 gepubliceerd

Ons nieuwe bestuursverslag is onlangs gepubliceerd. Met het bestuursverslag leggen we verantwoording af over onze resultaten. En we beschrijven in hoeverre we er in geslaagd zijn in 2023 onze missie te realiseren.

We blikken terug op het afgelopen jaar en beschrijven wat we als stichting en scholen voor onze leerlingen, hun ouders en andere stakeholders hebben kunnen betekenen.