Bestuursverslag en jaarstukken Stichting Markland College

Met het jaarverslag leggen we verantwoording af over onze resultaten.

En we beschrijven in hoeverre we er in geslaagd zijn in 2019 onze missie te realiseren.We blikken terug op het afgelopen jaar en beschrijven wat we als stichting en scholen voor onze leerlingen, hun ouders en andere stakeholders hebben kunnen betekenen. Klik hier voor het bestuursverslag van 2019 (in pdf) of klik hierboven.

Wilt u ook de jaarstukken inzien? Klik hieronder om de jaarstukken in te zien.