•  Bestuursverslag en jaarstukken Stichting Markland College

Bestuursverslag en jaarstukken Stichting Markland College

Met het bestuursverslag en de jaarstukken leggen we verantwoording af over onze resultaten.

En we beschrijven in hoeverre we er in geslaagd zijn in 2022 onze missie te realiseren.We blikken terug op het afgelopen jaar en beschrijven wat we als stichting en scholen voor onze leerlingen, hun ouders en andere stakeholders hebben kunnen betekenen.

Wilt u het bestuursverslag en de jaarstukken 2022 inzien?
Klik hieronder om deze documenten en oudere jaarstukken te bekijken.

U vindt hier tevens het ANBI-formulier.